មានទីតាំងនៅ Zhangjiagang ដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែមួយនៅជិតសៀងហៃតាមបណ្តោយដងទន្លេយ៉ាងជីយៀងទីក្រុងហ្សាងហ្គៀងដិនដាកឃ្វីនខូអិលធីឌីត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ ។ ក៏ដូចជាគ្រឿងអលង្ការថ្មពាក់កណ្តាលដ៏មានតម្លៃនិងគ្រឿងអលង្ការសំលៀកបំពាក់ម៉ូតអស់រយៈពេលជាង ២៨ ឆ្នាំ។

  • hezuo01
  • hezuo02
  • hezuo03
  • hezuo04
  • hezuo06
  • hezuo